Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 25.5.2018

Århusiansk betalingsfirma tilbagebetaler gebyrer

Det århusianske betalingsfirma, Viabill A/S, som både har høstet roser fra Nordisk Minister Råd, og ris fra Forbrugerombudsmanden, har valgt ikke at anke en dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 6. april 2018. Dommen tilpligter Viabill at tilbagebetale opkrævede AutoPay gebyrer på 39 kr. i perioden 6/4-2015 til 28/2-2017 med tillæg af renter efter rentelovens § 5, stk. 1, medmindre der for tilbagebetalingen er indtrådt forældelse. Endvidere er Viabill forpligtet til at tilbagebetale opkrævede reminder-fees på 39 kr. i perioden 1/3-2017 til 21/12-2017, efter krav fra den enkelte forbruger.

Hos Viabill A/S er man ikke enig i dommen, men har valgt ikke at anke afgørelsen. “For Viabill A/S er det afgørende, at vores brugere har en god oplevelse med vores betalingsløsning, og skal ikke svæve i uvidenhed i flere år endnu”, udtaler direktør Jan Lytje-Hansen, og fortsætter “Vores forretningsbetingelser er udarbejdet af nogle af landets fremmeste advokatfirmaer, som har speciale i forbrugerret. Vi har alle ønsket at lave en god løsning til danske forbrugere, og forbrugerne har elsket at betale med løsningen. Sø- og handelsretten mener, at nogle bestemte gebyrer var i strid med fortolkningen af renteloven, og det accepterer vi, og retter ind”, slutter direktøren af.

Tilbagebetaling af AutoPay gebyrer (dog ikke tilskrevne renter, som udbetales efterfølgende) udføres den 31. maj 2018 og de følgende få dage. Processen kommer til at være som følger:

Gruppe A. Eksisterende brugere – tilbagebetaling af AutoPay gebyrer på brugerens betalingskort er muligt

Viabill vil tilbagebetale AutoPay gebyrer på brugerens betalingskort, hvis det teknisk er muligt. Det er teknisk muligt, hvis autorisationen er aktiv og kan dække beløbet, brugerens betalingskort ikke er udløbet eller spærret, og oplysningerne på betalingskortet er opdateret.

Gruppe B. Eksisterende brugere - tilbagebetaling af AutoPay gebyrer på brugerens betalingskort er IKKE muligt. Viabill har kontaktdata på kunden

Hvor det ikke er teknisk muligt at gennemføre tilbagebetalingen af AutoPay gebyrer direkte til brugerens betalingskort, vil Viabill indenfor 5 arbejdsdage efter konstateringen heraf, sende brugeren en e-mail med et link, hvor brugeren kan indtaste sine bankinformationer. I samme øjeblik at disse informationer er indtastet og valideret, overføres beløbet til den oplyste bankkonto.

Skulle der være brugere, som 3 uger efter modtagelsen af e-mailen, endnu ikke har oplyst sin bankinformationer udsender Viabill en erindrings e-mail.

Gruppe C. Tidligere brugere - tilbagebetaling af AutoPay gebyrer på brugerens betalingskort er muligt.

Samme procedure som under Gruppe A.

Gruppe D. Tidligere brugere - tilbagebetaling af AutoPay gebyrer på brugerens betalingskort er IKKE muligt. Viabill har kontaktdata på den tidligere bruger.

Samme procedure som under Gruppe B.

Gruppe E. Tidligere brugere - tilbagebetaling af AutoPay gebyrer på brugerens betalingskort er IKKE muligt. Viabill har IKKE kontaktdata på den tidligere bruger.

Viabill har ikke mulighed for at komme i kontakt med disse brugere, da deres kontaktdata er slettet. Viabill vil indrykke en annonce i Danmarks to mest læste og landsdækkende aviser (JyllandsPosten og Berlingske), og gøre berørte brugere opmærksomme på, at de kan anmelde deres tilgodehavende til Viabill via en til formålet oprettet side på viabill.dk, eller ved at sende en e-mail til Viabills kundeservice. Vedlagt skal være et udprint fra brugerens bankkonto, som dokumenterer betalingen af AutoPay gebyret. Senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan anmeldelse, validerer Viabill denne, og overfører AutoPay gebyrerne til brugerens anviste bankkonto.

Forbrugere i gruppe A, B, C og D behøver derfor ikke at kontakte Viabills kundeservice, men vil høre fra Viabill direkte i løbet af de første dage af juni 2018. Kun forbrugere i Gruppe E bedes rette henvendelse til Viabills kundeservice på support@viabill.com. Efterfølgende vil ViaBill tilbageføre de opgjorte renter og tilbagebetale reminder-fees efter krav fra en enkelte kunde i overensstemmelse med dommen.

For uddybende spørgsmål: Viabill A/S, direktør Jan Lytje-Hansen, tlf. 51900900.